hametalni $P$BTElZjEeL7gQZ6Z4b/p2oPdFN82he.

H-metal-limeni-krovni-pokrov-4.png

Kako bi krovište bilo energetski učinkovito, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

a) NOSIVE KROVNE KONSTRUKCIJE – projektirati i graditi tako da mogu odoljevati većim opterećenjima nego do sada – većim količinama snijega i jačim udarima vjetra, a ujedno moraju osigurati dovoljno mjesta za ugradnju dovoljne količine toplinske izolacije,

b) TOPLINSKE IZOLACIJE – ne smijemo više razmišljati da nas toplinska izolacija štiti isključivo od hladnoće jer vruća ljetna razdoblja bez dovoljne količine toplinske izolacije mogu učiniti život u potkrovlju nesnošljiv. Količine toplinske izolacije, ako govorimo o mineralnim vunama trebale bi se kretati od 20 do 26 cm pa i više. To se može postići kombiniranim postavljanjem toplinske izolacije između i iznad drvenih rogova nosive krovne konstrukcije,

c) KROVNE FOLIJE (visokoparopropusne/vodonepropusne) – da bi se ostvarili uvjeti vodonepropusnosti i vjetronepropusnosti kroz dugi niz godina treba koristiti najkvalitetnije troslojne ili četveroslojne krovne folije. Potrebno je sve uzdužne i poprečne preklope krovnih folija zalijepiti, a na blažim krovnim nagibima zabrtviti i sve prodore spojnih elemenata (čavli i vijaka), nadalje oko svih prodora kroz krovne površine potrebno je uzdignuti krovne folije i slijepiti ih za podlogu trajnoelastičnim ljepilima/brtvilima, sva otvorena mjesta u folijama (npr. u kutevima oko krovnih prozora) treba zatvoriti ili komadima folije ili tipskim samoljepljivim trakama za krovne folije,

d) PARNE ZAPREKE (nepropusne ili slaboparopropusne folije) koje ne dozvoljavaju ulaz velikih količina vodene pare iz prostora potkrovlja u slojeve krova, osobito u toplinsku izolaciju gdje neželjena vodena para kondenzira. Parne zapreke se postavljaju ispod toplinskih izolacija. Onog trenutka kada imamo povećanu količinu kondenzirane vode u toplinskoj izolaciji ta izolacija više ne služi svojoj svrsi, sa kondenziranom vodom u sebi, mineralna vuna prestaje biti toplinski izolator. Da bi zadovoljili uvjet paronepropusnosti, parne zapreke je također kao i krovne folije potrebno slijepiti na svim preklopima, te zatvoriti i slijepiti sve otvore na foliji oko raznih prodora kroz krovnu plohu,

e) KONSTRUKCIJA ISPOD POKROVA KROVA – mora zadovoljiti nekoliko uvjeta: omogućiti kontinuirano strujanje zraka u svim godišnjim dobima između krove folije i pokrova krova, uzdužne letve ili uzdužne gredice moraju biti pravilno dimenzionirane i dovoljno visoke da bi zrak neprestano strujao od dna krovne plohe gdje ulazi do vrha krovne plohe gdje izlazi, osim dovoljno visokih uzdužnih elemenata, treba omogućiti i dovoljne velike otvore na dnu i na vrhu krovne plohe kroz koje zrak ulazi/izlazi. Ova podkonstrukcija mora biti pravilno pričvršćena za nosivu konstrukciju kako je snažni vjetrovi ne bi podigli za što u zadnje vrijeme ima dovoljno primjera, spojna sredstva (čavli ili još bolje vijci) trebaju imati dovoljnu duljinu da odole silama koje se stvaraju kod snažnih vjetrova. Razmaci među poprečnim letvama trebaju biti pravilno određeni s obzirom na pad krovnih ploha i vrstu krovnog pokrova,

f) POKROV KROVA – s obzirom na učestalost snažnih vjetrova u cijelom svijetu, očekuje se preporuka proizvođača da se svi krovni pokrovi bez obzira na vrstu materijala, veličinu ili oblik dodatno učvršćuju čavlima, vijcima i tipskim spojnicama, po mogućnosti da ti spojni materijali budu pocinčani ili još bolje – izrađeni od nehrađajućih metala ili legura. Koristiti rubne crijepove ili rubne krovne ploče na zabatima krovnih ploha i u kombinaciji sa limenim maskama podvučenim ispod rubnog pokrova štititi vanjske drvene nosive elemente krova od utjecaja sunca, vjetra, vode, a istovremeno se onemogućuje snažnim vjetrovima ulaz ispod pokrova krova,

g) SNJEGOBRANI – u područjima gdje se očekuju snježne padaline najbolja zaštita od snježnih lavina s kosih krovova je kombinacija linijskih i točkastih snjegobrana, s time da točkasti snjegobrani ne bi smjeli biti postavljeni na manje od 70% krovne plohe i to točno prema određenim shemama postave koji se određuju s obzirom na očekivane količine snježnih padalina, nagib krovnih ploha i vrstu pokrova krova,

h) SOLARNI FOTONAPONSKI SUSTAVI I SOLARNI KOLEKTORI ZA PRIPREMU TOPLE VODE – ako se ovi kolektori postavljaju u nivou pokrova krova, potrebno je koristiti posebne krovne folije koje mogu izdržati temperature od 120°C koje se mogu razviti ispod kolektora tokom ljetnog razdoblja,

i) KROVNI PROZORI – ugrađivati krovne prozore koji zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti i toplinskih zaštita, te koristiti vanjske zaštite od topline/hladnoće, kao i unutarnja sjenila s istom svrhom,

j) LIMARSKI DETALJI – preporuka je na dnu krovnih ploha postaviti okapne limove ispod krovne folije da u slučaju prodora vode kroz krovnu plohu voda iskapa na dnu preko svih rubova krova, ali potrebno je i ispod prvog reda pokrova krova postaviti podložne limove koji će odvesti vodu u horizontalni žlijeb i još važnije – onemogućiti snažnim udarima vjetra ulaz ispod krovnog pokrova.

Tekst preuzet od Vladimira Makotera s webgradnje.


H-metal-garaza.png

Limovi pronalaze primjenu u brojnim granama industrije, počevši od prehrambene pa do procesne industrije. Zbog svojih svojstava, limovi predstavljaju idealan metal za proizvodnju različitih predmeta. Koja su to svojstva koja limove čine ovako poželjnim materijalom?

Limovi i njihova važnost za današnju industriju

Lim se koristi još od davnina.  U počecima se proizvodio primitivnim tehnikama koje su uključivale ručne batove pokretane snagom vode.  Danas se  koriste napredne tehnike proizvodnje koje uključuju valjanje metalnih blokova pomoću valjaka s različitim međusobnim razmakom.

Ovakvim postupkom obrade mogu se proizvesti limovi različitih debljina, a koji se mogu podijeliti na:

  • Fine limove – debljina do 1 mm
  • Tanke limove – debljina od 1 do 2,75 mm
  • Srednje limove – debljina od 3 do 4,75 mm
  • Debele limove – debljina od 5 do 60 mm

Jedan od najpoznatijih limova koji se svakodnevno koristi u gotovo svim domaćinstvima je aluminijska folija. Osim nje, jedan od popularnijih limova su i zlatni listići čija debljina može iznositi tek 0,005 mm.

Vrste limova

Danas postoji više različitih vrsta limova koji svoju primjenu pronalaze u različitim industrijama. Općenito, limovi se mogu podijeliti na:

  • Konstrukcijske limove
  • Brodske limove
  • Automobilske limove
  • Kotlovske limove
  • Transformacijske limove
  • Druge vrste limova

Osim spomenute podjele, limove se može promatrati i s aspekta konstrukcije, odnosno njihovog oblika. Tako se na primjer danas mogu pronaći limovi rebrastog oblika koji su primarno namijenjeni izradi krovišta.  Nadalje, u primjeni se mogu naći i glatki, kvrgavi, odnosno valoviti limovi.

Limovi se nadalje mogu dijeliti i prema načinu na koji se proizvode, tj. obrađuju.  Sukladno ovakvoj podjeli postoje žareni limovi, meki i tvrdi limovi te normalizirani limovi.

Obrada lima

Ovisno o svojim svojstvima, lim se može obrađivati na različite načine. Uz lasersko rezanje kao jedno od najekonomičnijih rezanja limova, na tržištu se nudi i plazma, odnosno atuogeno rezanje.  Međutim, ono na što valja obratiti pažnju prilikom laserskog rezanja lima je refleksija koja može prouzročiti oštećenje laserskog rezača.

Osim što se može rezati, često se javlja potreba za savijanjem lima. Ovakva vrsta obrade obavlja se pomoću posebnih savijača, odnosno preša koji pod određenim pritiskom uz pomoć plastične deformacije oblikuju lim prema željenom i zahtijevanom obliku.

Primjene limova u industriji

Limovi se u industriji upotrebljavaju za proizvodnju različitih proizvoda počevši od limenki u prehrambenoj industriji pa do izradu različitih strojnih dijelova. Osim toga, limovi izrađeni od inoxa nalaze primjenu u procesnoj industriji, odnosno industriji u kojoj su zahtjevi postavljenji na konstrukcijske materijale iznimno veliki.

Jedan od najvažnijih limova koji se upotrebljavaju u industriji je bijeli (čelični) lim. Bijeli lim dobiven je hladnim valjanjem i presvučen je kositrom debljine 0,01 mm što mu daje otpornost.

Tekst preuzet od Laser Inženjering d.o.o..


Limeni-pokrov-H-metal.png

1. Koliko je glasan limeni krov?

Ukoliko se krov pravilno ugradi, kuća je zapravo i tiša jer se zvukovi kiše, tuče i ostalih nepovoljnih vremenskih uvjeta zaglušuju.

2. Kolike su šanse da limeni krov prohrđa?

S današnjom modernom tehnologijom, H-metal izrađuje limeni pokrov koji će trajati barem 30 godina uz pravilnu brigu.

3. Hoće li se limenim krovom povećati šansa da grom udari u kuću?

Neće. Iako metal provodi električnu energije, ne privlači udare groma.

4. Dolazi li do udubljivanja limenog krova zbog leda?

U većini slučajeva ne dolazi. Kvalitetno napravljen limeni krov može izdržati barem 30 godina nepovoljnih uvjeta. Ukoliko se dogode ekstremni slučajevi, moguće su male udubine. Ali, bitno je napomenuti da kod tipičnog nevremena nema takve opasnosti.

5. Mogu li hodati po limenom krovu zbog čišćenja?

Da, slobodno možete hodati po limenom krovu. Bitno je savjetovati se s instalaterima krovnog sistema kako bi vas uputili na koji način hodati po svojem krovu.