Karijera u H-metalu

Provjerite poslovne prilike

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu vlasnika, H-metal uspješno posluje, usavršava se i prati trendove tržišta. Kroz dobru komunikaciju, odgovarajuće znanje i izvrstan materijal, nastaju kvalitetni proizvodi i zadovoljni kupci. Kako bi poduzeće i dalje bilo tako uspješno, traže osobe koje će doprinijeti radnom timu na pozicijama ispod.

H-metal radnik na savijanju lima

Radnik/radnica na stroju za savijanje lima

Radnik/radnica na stroju za savijanje lima


H-metal komercijalist

Komercijalist/komercijalistica

Komercijalist/komercijalistica
Što nudimo

Provjerite prednosti rada u H-metalu


Iskustvo

U poduzeću punom iskustva, imate prilike steći nova znanja i vještine. Razmjenom znanja i vještina među radnicima stvara se kvalitetan tim.

Komunikacija

Menadžment H-metala vjeruje kako je komunikacija ključ dobrih odnosa. Otvorenom komunikacijom se omogućava rješenje problema na zadovoljstvu obiju strana.

Praćenje trendova

U H-metalu je naglasak na praćenju trendova tržišta i proizvodnje stoga će vam biti omogućen rad s modernom tehnologijom.

Ugodna radna atmosfera

Menadžment H-metala svjestan je da su zadovoljni zaposlenici ključ uspjeha poduzeća stoga je organizacijska kultura orijentirana na otvorenost i dobre radne uvjete.