Energetski učinkovito krovište

H-metal-limeni-krovni-pokrov-4.png

Kako bi krovište bilo energetski učinkovito, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

a) NOSIVE KROVNE KONSTRUKCIJE – projektirati i graditi tako da mogu odoljevati većim opterećenjima nego do sada – većim količinama snijega i jačim udarima vjetra, a ujedno moraju osigurati dovoljno mjesta za ugradnju dovoljne količine toplinske izolacije,

b) TOPLINSKE IZOLACIJE – ne smijemo više razmišljati da nas toplinska izolacija štiti isključivo od hladnoće jer vruća ljetna razdoblja bez dovoljne količine toplinske izolacije mogu učiniti život u potkrovlju nesnošljiv. Količine toplinske izolacije, ako govorimo o mineralnim vunama trebale bi se kretati od 20 do 26 cm pa i više. To se može postići kombiniranim postavljanjem toplinske izolacije između i iznad drvenih rogova nosive krovne konstrukcije,

c) KROVNE FOLIJE (visokoparopropusne/vodonepropusne) – da bi se ostvarili uvjeti vodonepropusnosti i vjetronepropusnosti kroz dugi niz godina treba koristiti najkvalitetnije troslojne ili četveroslojne krovne folije. Potrebno je sve uzdužne i poprečne preklope krovnih folija zalijepiti, a na blažim krovnim nagibima zabrtviti i sve prodore spojnih elemenata (čavli i vijaka), nadalje oko svih prodora kroz krovne površine potrebno je uzdignuti krovne folije i slijepiti ih za podlogu trajnoelastičnim ljepilima/brtvilima, sva otvorena mjesta u folijama (npr. u kutevima oko krovnih prozora) treba zatvoriti ili komadima folije ili tipskim samoljepljivim trakama za krovne folije,

d) PARNE ZAPREKE (nepropusne ili slaboparopropusne folije) koje ne dozvoljavaju ulaz velikih količina vodene pare iz prostora potkrovlja u slojeve krova, osobito u toplinsku izolaciju gdje neželjena vodena para kondenzira. Parne zapreke se postavljaju ispod toplinskih izolacija. Onog trenutka kada imamo povećanu količinu kondenzirane vode u toplinskoj izolaciji ta izolacija više ne služi svojoj svrsi, sa kondenziranom vodom u sebi, mineralna vuna prestaje biti toplinski izolator. Da bi zadovoljili uvjet paronepropusnosti, parne zapreke je također kao i krovne folije potrebno slijepiti na svim preklopima, te zatvoriti i slijepiti sve otvore na foliji oko raznih prodora kroz krovnu plohu,

e) KONSTRUKCIJA ISPOD POKROVA KROVA – mora zadovoljiti nekoliko uvjeta: omogućiti kontinuirano strujanje zraka u svim godišnjim dobima između krove folije i pokrova krova, uzdužne letve ili uzdužne gredice moraju biti pravilno dimenzionirane i dovoljno visoke da bi zrak neprestano strujao od dna krovne plohe gdje ulazi do vrha krovne plohe gdje izlazi, osim dovoljno visokih uzdužnih elemenata, treba omogućiti i dovoljne velike otvore na dnu i na vrhu krovne plohe kroz koje zrak ulazi/izlazi. Ova podkonstrukcija mora biti pravilno pričvršćena za nosivu konstrukciju kako je snažni vjetrovi ne bi podigli za što u zadnje vrijeme ima dovoljno primjera, spojna sredstva (čavli ili još bolje vijci) trebaju imati dovoljnu duljinu da odole silama koje se stvaraju kod snažnih vjetrova. Razmaci među poprečnim letvama trebaju biti pravilno određeni s obzirom na pad krovnih ploha i vrstu krovnog pokrova,

f) POKROV KROVA – s obzirom na učestalost snažnih vjetrova u cijelom svijetu, očekuje se preporuka proizvođača da se svi krovni pokrovi bez obzira na vrstu materijala, veličinu ili oblik dodatno učvršćuju čavlima, vijcima i tipskim spojnicama, po mogućnosti da ti spojni materijali budu pocinčani ili još bolje – izrađeni od nehrađajućih metala ili legura. Koristiti rubne crijepove ili rubne krovne ploče na zabatima krovnih ploha i u kombinaciji sa limenim maskama podvučenim ispod rubnog pokrova štititi vanjske drvene nosive elemente krova od utjecaja sunca, vjetra, vode, a istovremeno se onemogućuje snažnim vjetrovima ulaz ispod pokrova krova,

g) SNJEGOBRANI – u područjima gdje se očekuju snježne padaline najbolja zaštita od snježnih lavina s kosih krovova je kombinacija linijskih i točkastih snjegobrana, s time da točkasti snjegobrani ne bi smjeli biti postavljeni na manje od 70% krovne plohe i to točno prema određenim shemama postave koji se određuju s obzirom na očekivane količine snježnih padalina, nagib krovnih ploha i vrstu pokrova krova,

h) SOLARNI FOTONAPONSKI SUSTAVI I SOLARNI KOLEKTORI ZA PRIPREMU TOPLE VODE – ako se ovi kolektori postavljaju u nivou pokrova krova, potrebno je koristiti posebne krovne folije koje mogu izdržati temperature od 120°C koje se mogu razviti ispod kolektora tokom ljetnog razdoblja,

i) KROVNI PROZORI – ugrađivati krovne prozore koji zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti i toplinskih zaštita, te koristiti vanjske zaštite od topline/hladnoće, kao i unutarnja sjenila s istom svrhom,

j) LIMARSKI DETALJI – preporuka je na dnu krovnih ploha postaviti okapne limove ispod krovne folije da u slučaju prodora vode kroz krovnu plohu voda iskapa na dnu preko svih rubova krova, ali potrebno je i ispod prvog reda pokrova krova postaviti podložne limove koji će odvesti vodu u horizontalni žlijeb i još važnije – onemogućiti snažnim udarima vjetra ulaz ispod krovnog pokrova.

Tekst preuzet od Vladimira Makotera s webgradnje.

hametalni $P$BTElZjEeL7gQZ6Z4b/p2oPdFN82he.