Zašto je lim tako popularan materijal?

H-metal-garaza.png

Limovi pronalaze primjenu u brojnim granama industrije, počevši od prehrambene pa do procesne industrije. Zbog svojih svojstava, limovi predstavljaju idealan metal za proizvodnju različitih predmeta. Koja su to svojstva koja limove čine ovako poželjnim materijalom?

Limovi i njihova važnost za današnju industriju

Lim se koristi još od davnina.  U počecima se proizvodio primitivnim tehnikama koje su uključivale ručne batove pokretane snagom vode.  Danas se  koriste napredne tehnike proizvodnje koje uključuju valjanje metalnih blokova pomoću valjaka s različitim međusobnim razmakom.

Ovakvim postupkom obrade mogu se proizvesti limovi različitih debljina, a koji se mogu podijeliti na:

  • Fine limove – debljina do 1 mm
  • Tanke limove – debljina od 1 do 2,75 mm
  • Srednje limove – debljina od 3 do 4,75 mm
  • Debele limove – debljina od 5 do 60 mm

Jedan od najpoznatijih limova koji se svakodnevno koristi u gotovo svim domaćinstvima je aluminijska folija. Osim nje, jedan od popularnijih limova su i zlatni listići čija debljina može iznositi tek 0,005 mm.

Vrste limova

Danas postoji više različitih vrsta limova koji svoju primjenu pronalaze u različitim industrijama. Općenito, limovi se mogu podijeliti na:

  • Konstrukcijske limove
  • Brodske limove
  • Automobilske limove
  • Kotlovske limove
  • Transformacijske limove
  • Druge vrste limova

Osim spomenute podjele, limove se može promatrati i s aspekta konstrukcije, odnosno njihovog oblika. Tako se na primjer danas mogu pronaći limovi rebrastog oblika koji su primarno namijenjeni izradi krovišta.  Nadalje, u primjeni se mogu naći i glatki, kvrgavi, odnosno valoviti limovi.

Limovi se nadalje mogu dijeliti i prema načinu na koji se proizvode, tj. obrađuju.  Sukladno ovakvoj podjeli postoje žareni limovi, meki i tvrdi limovi te normalizirani limovi.

Obrada lima

Ovisno o svojim svojstvima, lim se može obrađivati na različite načine. Uz lasersko rezanje kao jedno od najekonomičnijih rezanja limova, na tržištu se nudi i plazma, odnosno atuogeno rezanje.  Međutim, ono na što valja obratiti pažnju prilikom laserskog rezanja lima je refleksija koja može prouzročiti oštećenje laserskog rezača.

Osim što se može rezati, često se javlja potreba za savijanjem lima. Ovakva vrsta obrade obavlja se pomoću posebnih savijača, odnosno preša koji pod određenim pritiskom uz pomoć plastične deformacije oblikuju lim prema željenom i zahtijevanom obliku.

Primjene limova u industriji

Limovi se u industriji upotrebljavaju za proizvodnju različitih proizvoda počevši od limenki u prehrambenoj industriji pa do izradu različitih strojnih dijelova. Osim toga, limovi izrađeni od inoxa nalaze primjenu u procesnoj industriji, odnosno industriji u kojoj su zahtjevi postavljenji na konstrukcijske materijale iznimno veliki.

Jedan od najvažnijih limova koji se upotrebljavaju u industriji je bijeli (čelični) lim. Bijeli lim dobiven je hladnim valjanjem i presvučen je kositrom debljine 0,01 mm što mu daje otpornost.

Tekst preuzet od Laser Inženjering d.o.o..

hametalni $P$BTElZjEeL7gQZ6Z4b/p2oPdFN82he.